Gebruiker aanmaken, verwijderen en herstellen

De meeste gebruikers in MOO Startportaal worden via het LAS aangemaakt. Hier worden de gegevens ingevuld. Het LAS synchroniseert met Basispoort, die de gegevens weer doorgeeft aan MOO Startportaal. Vervolgens verschijnen ze in MOO Startportaal met een Basispoortkoppeling. Dit is van belang als ze willen beschikken over de educatieve software. 
Indien dit niet het geval is kunnen onderstaande stappen worden doorlopen.

Gebruiker aanmaken

De ICT-Coördinator kan een leerling of nieuw personeel toevoegen en een leerkracht kan nieuwe leerlingen toevoegen. Dit gaat als volgt:
(Voor leerlingen geldt eigenlijk altijd dat ze via het LAS worden gekoppeld. Medewerkers die niet aan een groep zijn gekoppeld in het LAS, kunnen handmatig worden aangemaakt.)

 1. Ga naar MOO Beheer.
 2. Klik op Gebruikers.
 3. Klik rechtsboven op de blauwe knop Toevoegen.
 4. Kies voor Leerling of Personeel.
  Leerling: Kies een leerjaar en plaats de leerling in de juiste groep.
  Personeel: Kies een primaire rol. (Werkt iemand als Leerkracht, OOP-er, IB-er enz)
 5. Vul de verschillende velden in dit venster in.
 6. Sla de gegevens op door op Opslaan te klikken.
 7. De gebruiker kan nu inloggen met de gebruikersnaam die is gegenereerd en met het standaard wachtwoord. Het standaard wachtwoord staat vermeld in MOO Beheer > Instellingen en informatie > Wachtwoordbeleid. Adviseer de nieuwe gebruiker dringend om het wachtwoord meteen aan te passen!   

Gebruiker verwijderen

Ook bij het verwijderen van een gebruiker in MOO moet er onderscheid worden gemaakt tussen het feit of deze over een Basispoortkoppeling beschikt of niet.

Zonder Basispoortkoppeling

 1. Ga naar de betreffende gebruiker in MOO en klik op het tandwieltje.
 2. Er verschijnt een nieuw venster waarin het account bewerkt kan worden. 
 3. Klik onderin op Verwijderen. De gebruiker staat nu in Verwijderde gebruikers

Als je de gebruiker definitief wilt verwijderen, ga je naar Verwijderde gebruikers en vink je de gebruiker aan. Kies nu Definitief verwijderen.
Als de verwijderde gebruiker weer teruggehaald moet worden, kies je voor  Herstellen

Met Basispoortkoppeling

 1. Verwijder de betreffende gebruiker uit het LAS.
 2. Het LAS zal deze gegevens net zoals bij het aanmaken van een gebruiker synchroniseren met Basispoort.
 3. Basispoort synchroniseert dit met MOO Startportaal.
 4. Het account wordt verplaatst naar Verwijderde Gebruikers.
 5. Het account moet door een ICT-coördinator permanent verwijderd worden uit de verwijderde gebruikers.

Gebruiker herstellen

N.B. Indien je gebruikt maakt van een Basispoort-koppeling, komen de gebruikersgegevens uit het LAS via Basispoort in MOO terecht. Gebruikers kunnen in dat geval dus ook niet via MOO worden verwijderd maar alleen via het LAS.

Als je een gebruiker handmatig verwijdert uit het systeem of een gebruiker wordt door Basispoort automatisch verwijderd, is deze nog niet permanent verwijderd uit het systeem. De gebruiker verdwijnt naar de “prullenbak” van MOO en blijft daar nog enige tijd bewaard voordat deze definitief verwijderd wordt.

Om gebruikers te herstellen doorloop je onderstaande stappen.

 1. Ga naar MOO Beheer en klik op Verwijderde gebruikers
 2. Plaats een vinkje in de tegel van de gebruiker die je wilt herstellen.
 3. Druk op de knop Herstellen.

De gegevens van de gebruiker worden nu weer hersteld.

Is je vraag hiermee beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij de verzending van je feedback. Probeer het alsjeblieft later nog een keer.