Een Basispoortprogramma is niet zichtbaar in MOO, wat nu?

Je wilt gaan werken met een Basispoortprogramma, maar het programma is niet beschikbaar. Hoort deze niet tussen de programma's te staan in MOO Startportaal?
Soms komt het voor dat een Basispoortprogramma niet zichtbaar is in MOO Startportaal. Dit kan verschillende redenen hebben die we gaan bekijken.

Het programma is niet toegewezen

Uitgangspunt is dat een Basispoortprogramma niet door een ICT-coƶrdinator toegewezen kan worden in MOO Startportaal. Dit gaat via de synchronisatie tussen Basispoort en MOO Startportaal.

  • Controleer allereerst of het programma in de Schoolbliotheek is toegewezen aan de gewenste gebruikers (MOO Leerlingenbeheer > Tabblad Basispoort > Groep selecteren > Controleren of het programma aanwezig is. Als dat het geval is, moet het programma ook in de programmabibliotheek van de leerling staan. (Klik nogmaals op de groepsnaam links > Selecteer een leerling > Controleer of het programma aanwezig is). 
  • Als het basispoortprogramma ontbreekt, dient in Basispoort gecontroleerd te worden of het programma beschikbaar is voor de school, de groep of de gebruiker. Indien dit niet zo is, dient contact gezocht te worden met de servicedesk of met de uitgever. Indien het programma wel in Basispoort staat maar niet in MOO, dient de toewijzing in de educatieve methode gecontroleerd te worden. Neem hiervoor contact op met de servicedesk.

De gebruiker is niet gekoppeld aan Basispoort

Als de gebruiker is aangemaakt in MOO Startportaal zelf, zal deze geen Basispoortkoppeling hebben. Deze gebruiker is in het administratieprogramma (LAS) niet gekoppeld aan een groep.
Dat betekent dat de gebruiker ook niet kan beschikken over Basispoortprogramma's. Je herkent een account met een Basispoortkoppeling, omdat er in dat geval bepaalde velden niet te wijzigen zijn als je op het tandwiel van de tegel van de gebruiker klikt. Er verschijnt een melding dat sommige gegevens niet kunnen worden gewijzigd omdat ze door Basispoort zijn vergrendeld.
Om over een Basispoortkoppeling te beschikken dienen de gegevens ingevuld te worden in het LAS. Het LAS synchroniseert met Basispoort, die de gegevens weer doorgeeft aan MOO. Een gebruiker met een Basispoortkoppeling verschijnt de volgende dag dan in MOO. Het Basispoortloze account dient wel verwijderd te worden, voor het nieuwe account via het LAS wordt aangemaakt.

Tip: zorg er voor dat nieuwe gebruikers (dat geldt met name voor leerkrachten en eventueel) in het LAS zijn gekoppeld aan een groep.  

Is je vraag hiermee beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij de verzending van je feedback. Probeer het alsjeblieft later nog een keer.